focal.ie | Tairseach acmhainní leictreonacha don Ghaeilge

Tairseach acmhainní leictreonacha teanga don Ghaeilge

RoghchlárOscail naisc thapa

Mar eolas: Tá an Bunachar Náisiúnta Téarmaíochta don Ghaeilge (focal.ie cheana) ar fáil ag an seoladh http://www.tearma.ie/ anois.

Béaloideas

Digitiú Chnuasach Bhéaloideas Éireann

dúchas.ie

Tionscadal digitithe Chnuasach Bhéaloideas Éireann atá sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, ceann de na cnuasaigh bhéaloidis is mó ar domhan. Tá ábhar as Bailiúchán na Scol á fhoilsiú ar an suíomh seo.

Oscail dúchas.ie
Bailiúchán na Scol ar dúchas.ie

Meitheal dúchas.ie

Is deis í seo duitse léargas níos doimhne a fháil ar bhéaloideas na hÉireann trí thras-scríobh a dhéanamh ar scéalta Gaeilge i mBailiúchán na Scol.

Oscail an Mheitheal

Ainmeolaíocht

logainm.ie

logainm.ie

Bunachar Logainmneacha na hÉireann, arna fhorbairt ag Fiontar agus Scoil na Gaeilge, DCU i bpáirt leis an mBrainse Logainmneacha (An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta).

Oscail logainm.ie
Lógó dúchas.ie

Innéacs Sloinnte

Cnuasach sloinnte Éireannacha é seo a d’eascair as obair Choimisiún Béaloideasa Éireann.

Oscail an tInnéacs

Téarmaíocht

gaois.ie

gaois.ie

Is ardán é gaois.ie chun acmhainní áirithe teanga agus téarmaíochta atá forbartha ag Fiontar agus Scoil na Gaeilge, DCU a chur ar fáil don phobal. Tá bunachar téarmaí agus corpas comhthreormhar anseo.

Oscail gaois.ie

Beathaisnéisí

ainm.ie

ainm.ie

An Bunachar Náisiúnta Beathaisnéisí Gaeilge, arna fhorbairt ag Fiontar agus Scoil na Gaeilge, DCU i gcomhar le Cló Iar-Chonnacht.

Oscail ainm.ie

Taighde

Foilseacháin taighde Fiontar agus Scoil na Gaeilge, DCU

Foilseacháin

Ailt agus foilseacháin áirithe de chuid fhoireann Fiontar agus Scoil na Gaeilge. Baineann na foilseacháin seo le réimsí mar an téarmeolaíocht, ainmeolaíocht, béaloideas agus na daonnachtaí digiteacha.

Oscail na foilseacháin
Blag Thionscadail Taighde Fiontar agus Scoil na Gaeilge

Blag

Foilsítear míreanna anseo go rialta maidir leis na forbairtí is déanaí i dtaca le tionscadail Fiontar agus Scoil na Gaeilge agus i dtaobh ábhar spéisiúil ar ár gcuid suíomh.

Oscail an blag